No. Model Option Result
1 4670k 뚜따 후 온도
  
2 AMD A6-7400K 32M
  1062.945
3 AMD A8-7650K 32M
  1116.765
4 AMD A10-7870K 32M
  1035.971
5 AMD FX-6300 32M
  1503.57
6 AMD FX-8300 32M
  1590.828
7 AMD FX-8350 32M
  1441.601
8 AMD FX-9370 32M
  1323.837
9 AMD FX-9590 32M
  1253.386
10 INTEL Core i5-2500K 32M
  601.868
11 INTEL Core i7-2600K 32M
  585.641
12 INTEL Core i5-3570K 32M
  558.102
13 INTEL Core i7-3770K 32M
  517.729
14 INTEL Core i3-4160 32M
  535.597
15 INTEL Core i5-4690K 32M
  519.044
16 INTEL Core i7-4790K 32M
  465.133
17 INTEL Core i5-5675C 32M
  539.565
18 INTEL Core i7-5775C 32M
  511.03
19 INTEL Core i3-6100 32M
  517.602
20 INTEL Core i5-6600K 32M
  491.71
21 INTEL Core i7-6700K 32M
  461.832
22 AMD A6-7400K 1M
  20.656
23 AMD A8-7650K 1M
  20.328
24 AMD A10-7870K 1M
  18.813
25 AMD FX-6300 1M
  24.235
26 AMD FX-8300 1M
  25.828
27 AMD FX-8350 1M
  23.125
28 AMD FX-9370 1M
  21.078
29 AMD FX-9590 1M
  19.75
30 INTEL Core i5-2500K 1M
  11.047
31 INTEL Core i7-2600K 1M
  10.668
32 INTEL Core i5-3570K 1M
  10.219
33 INTEL Core i7-3770K 1M
  9.313
34 INTEL Core i3-4160 1M
  10.5
35 INTEL Core i5-4690K 1M
  9.735
36 INTEL Core i7-4790K 1M
  8.61
37 INTEL Core i5-5675C 1M
  10.922
38 INTEL Core i7-5775C 1M
  10.423
39 INTEL Core i3-6100 1M
  10.132
40 INTEL Core i5-6600K 1M
  9.329
41 INTEL Core i7-6700K 1M
  8.673
42 AMD A6-7400K Multi
  142
43 AMD A8-7650K Multi
  284
44 AMD A10-7870K Multi
  319
45 AMD FX-6300 Multi
  422
46 AMD FX-8300 Multi
  557
47 AMD FX-8350 Multi
  620
48 AMD FX-9370 Multi
  673
49 AMD FX-9590 Multi
  722
50 INTEL Core i5-2500K Multi
  465
51 INTEL Core i7-2600K Multi
  618
52 INTEL Core i5-3570K Multi
  506
53 INTEL Core i7-3770K Multi
  713
54 INTEL Core i3-4160 Multi
  357
55 INTEL Core i5-4690K Multi
  562
56 INTEL Core i7-4790K Multi
  851
57 INTEL Core i5-5675C Multi
  568
58 INTEL Core i7-5775C Multi
  771
59 INTEL Core i3-6100 Multi
  402
60 INTEL Core i5-6600K Multi
  652
61 INTEL Core i7-6700K Multi
  926
62 AMD A6-7400K Single
  84
63 AMD A8-7650K Single
  82
64 AMD A10-7870K Single
  91
65 AMD FX-6300 Single
  88
66 AMD FX-8300 Single
  84
67 AMD FX-8350 Single
  93
68 AMD FX-9370 Single
  102
69 AMD FX-9590 Single
  108
70 INTEL Core i5-2500K Single
  120
71 INTEL Core i7-2600K Single
  125
72 INTEL Core i5-3570K Single
  131
73 INTEL Core i7-3770K Single
  142
74 INTEL Core i3-4160 Single
  139
75 INTEL Core i5-4690K Single
  146
76 INTEL Core i7-4790K Single
  167
77 INTEL Core i5-5675C Single
  142
78 INTEL Core i7-5775C Single
  151
79 INTEL Core i3-6100 Single
  157
80 INTEL Core i5-6600K Single
  170
81 INTEL Core i7-6700K Single
  183
82 AMD A6-7400K Multi
  2065
83 AMD A8-7650K Multi
  3879
84 AMD A10-7870K Multi
  4402
85 AMD FX-6300 Multi
  5025
86 AMD FX-8300 Multi
  6678
87 AMD FX-8350 Multi
  7312
88 AMD FX-9370 Multi
  8154
89 AMD FX-9590 Multi
  8710
90 INTEL Core i5-2500K Multi
  5036
91 INTEL Core i7-2600K Multi
  5736
92 INTEL Core i5-3570K Multi
  6107
93 INTEL Core i7-3770K Multi
  7254
94 INTEL Core i3-4160 Multi
  3614
95 INTEL Core i5-4690K Multi
  6577
96 INTEL Core i7-4790K Multi
  8057
97 INTEL Core i5-5675C Multi
  6621
98 INTEL Core i7-5775C Multi
  7079
99 INTEL Core i3-6100 Multi
  4204
100 INTEL Core i5-6600K Multi
  7778
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유