MSI GP62MVR 7RFX Leopard Pro 게이밍 노트북

퀘이사존두파 165 8329 76

 

 

 

 

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

 

3372e2528705f1f7bce43ba3ebb699cc_1507709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

 

3372e2528705f1f7bce43ba3ebb699cc_1507709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ffc9a2ba7bc089efa87a6623da36d9_1502351

 

3372e2528705f1f7bce43ba3ebb699cc_1507709

 

 

3372e2528705f1f7bce43ba3ebb699cc_1507709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

5058424b7a7c87d487a216582b18ddfc_1490613

 

 

3372e2528705f1f7bce43ba3ebb699cc_1507709 

 

 

 

 

 

페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유

작성자

현재 레벨 : QM 퀘이사존두파  QM
31,183 (83.5%)

11e6f4b5f2f96ef419aa09d5409907b4_1522517

    댓글 : 165
kimsc9  
화면만 144hz로 올린다면!!
entia  
디자인이 개인적으로 제 취향저격이네요
Geralt  
므시가 노트북 디자인은 진짜 이쁘다
베이가장인  
스스디 용량이 쪼금 짜네요 저거 확장한다고 뜯으면 다시 재조립 못할듯 ㅠ
개장수456  
가지고 싶다...