FREEing 1/4 카스미가오카 우타하 바니 Ver. (스압)

퀘이사존센스 8 971 4

 

시원찮은 그녀를 위한 육성방법의 우타하입니다.

 

스탠드포함 높이 44cm... 여러가지로 위엄이 대단합니다.

 

 

 

6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597
6f7a998976ba7ffd5b33d7e556bf9d41_1501597 

 

촬영은 베가 아이언2로.

 

 

 

페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유

작성자

현재 레벨 : QM 퀘이사존센스  QM
40,236 (10.8%)

뭔가 부족한데...

    댓글 : 8
2G임돠  
선배 다리길이자비점..
라비앙  
ㅁㅊ.. 제가 본 바니걸 피규어중에서 역대급이네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
보정빨도 좀 있겠지만.
함께군  
폰카로 넘 잘찍으시네오.
오코너  
하악  눈이 정화가 된다
닝기리닝  
얘도... 바니가 나오다니
ThursDay  
좋은데 우타하가 아닌것 같은 느낌...
말레이B  
으악 엄청난 유광ㅋㅋㅋ
Deca  
평범할 수 있는 테마인데 디자인과 색감을 참 잘 살렸네요.
멋집니다.
분류 제목
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유